Tải Windows All (7,8.1,10,11) AIO 88in1 x86/x64 2021 PreActivated

Chu Tieu November 8, 2021 4801 Lượt xem
Danh mục: 2021


Điểm đặc biệt của Windows All là nó chỉ có dung lượng 15 GB nhưng tích hợp đầy đủ các phiên bản của Windows 7, 8.1, 10, 11 gồm 88 bản Windows. Đây là các phiên bản ISO gốc ngôn ngữ English, chỉ có thêm là đã kích hoạt sẵn bản quyền vĩnh viễn.

1. Danh sách phiên bản Windows All

 • 1. Windows 7 Enterprise x86
 • 2. Windows 7 Startern x86
 • 3. Windows 7 Homebasicn x86
 • 4. Windows 7 Homepremiumn x86
 • 5. Windows 7 Professionaln x86
 • 6. Windows 7 Ultimaten x86
 • 7. Windows 7 Starter x86
 • 8. Windows 7 Homebasic x86
 • 9. Windows 7 Homepremium x86
 • 10. Windows 7 Professional x86
 • 11. Windows 7 Ultimate x86
 • 12. Windows 7 Enterprisen x64
 • 13. Windows 7 Enterprise x64
 • 14. Windows 7 Homebasicn x64
 • 15. Windows 7 Homepremiumn x64
 • 16. Windows 7 Professionaln x64
 • 17. Windows 7 Ultimaten x64
 • 18. Windows 7 Homebasic x64
 • 19. Windows 7 Homepremium x64
 • 20. Windows 7 Professional x64
 • 21. Windows 7 Ultimate x64
 • 22. Windows 8.1 Enterprise N x86
 • 23. Windows 8.1 Enterprise x86
 • 24. Windows 8.1 Pro N x86
 • 25. Windows 8.1 N x86
 • 26. Windows 8.1 Pro x86
 • 27. Windows 8.1 x86
 • 28. Windows 8.1 Single Language x86
 • 29. Windows Embedded 8.1 Industry Enterprise x86
 • 30. Windows Embedded 8.1 Industry Pro x86
 • 31. Windows 8.1 Enterprise N x64
 • 32. Windows 8.1 Enterprise x64
 • 33. Windows 8.1 Pro N x64
 • 34. Windows 8.1 N x64
 • 35. Windows 8.1 Pro x64
 • 36. Windows 8.1 x64
 • 37. Windows 8.1 Single Language x64
 • 38. Windows Embedded 8.1 Industry Enterprise x64
 • 39. Windows Embedded 8.1 Industry Pro x64
 • 40. Windows 10 Home x86
 • 41. Windows 10 Home N x86
 • 42. Windows 10 Pro x86
 • 43. Windows 10 Pro N x86
 • 44. Windows 10 Home Single Language x86
 • 45. Windows 10 Pro Education x86
 • 46. Windows 10 Pro Education N x86
 • 47. Windows 10 Pro for Workstations x86
 • 48. Windows 10 Pro N for Workstations x86
 • 49. Windows 10 Pro Single Language x86
 • 50. Windows 10 Education x86
 • 51. Windows 10 Education N x86
 • 52. Windows 10 Enterprise x86
 • 53. Windows 10 Enterprise N x86
 • 54. Windows 10 Enterprise for Virtual Desktops x86
 • 55. Windows 10 IoT Enterprise x86
 • 56. Windows 10 Home x64
 • 57. Windows 10 Home N x64
 • 58. Windows 10 Pro x64
 • 59. Windows 10 Pro N x64
 • 60. Windows 10 Home Single Language x64
 • 61. Windows 10 Pro Education x64
 • 62. Windows 10 Pro Education N x64
 • 63. Windows 10 Pro for Workstations x64
 • 64. Windows 10 Pro N for Workstations x64
 • 65. Windows 10 Pro Single Language x64
 • 66. Windows 10 Education x64
 • 67. Windows 10 Education N x64
 • 68. Windows 10 Enterprise x64
 • 69. Windows 10 Enterprise N x64
 • 70. Windows 10 Enterprise for Virtual Desktops x64
 • 71. Windows 10 IoT Enterprise x64
 • 72. Windows 11 Home
 • 73. Windows 11 Home N
 • 74. Windows 11 Pro
 • 75. Windows 11 Pro N
 • 76. Windows 11 Enterprise
 • 77. Windows 11 Education
 • 78. Windows 11 Pro Education
 • 79. Windows 11 Pro for Workstations
 • 80. Windows 11 Enterprise N
 • 81. Windows 11 Education N
 • 82. Windows 11 Pro Education N
 • 83. Windows 11 Pro N for Workstations
 • 84. Windows 11 Home Single Language
 • 85. Windows 11 Enterprise multi-session
 • 86. Windows 11 IoT Enterprise
 • 87. Windows 11 SE
 • 88. Windows 11 SE N

Windows All bao gồm tất cả 88 phiên bản Windows, trong đó Windows 7 & 8.1 tích hợp Update 07/2021, còn Windows 10 & 11 được tích hợp Update 10/2021 mới nhất! Phiên bản Windows All (7,8.1,10,11) AIO 88in1 x86/x64 2021 PreActivated rất thích hợp với những kỷ thuật viên chuyên cài Windows cho khách hàng, chỉ cần một tập tin .ISO, khách hàng muốn cài Windows nào cũng có. Mọi thắc mắc hoặc góp ý vui lòng để lại bình luận phía dưới bài viết. Cảm ơn bạn đã tin tưởng ủng hộ 21AK22 rất nhiều ạ!

 

Để lại ý kiến của bạn