Phim Bộ Na Uy

Chuyện Người Viking: Phần 3 HD

Chuyện Người Viking: Phần 3

Vào năm 790 sau Công nguyên, người Viking tại Norheim hết sức bận rộn với việc cướp bóc, nô dịch kẻ khác và giải quyết các vấn đề bằng bạo lực.
Chuyện Người Viking: Phần 2 HD

Chuyện Người Viking: Phần 2

Vào năm 790 sau Công nguyên, người Viking tại Norheim hết sức bận rộn với việc cướp bóc, nô dịch kẻ khác và giải quyết các vấn đề bằng bạo lực.
Chuyện Người Viking: Phần 1 HD

Chuyện Người Viking: Phần 1

Vào năm 790 sau Công nguyên, người Viking tại Norheim hết sức bận rộn với việc cướp bóc, nô dịch kẻ khác và giải quyết các vấn đề bằng bạo lực.
Lilyhammer: Phần 1-3 HD

Lilyhammer: Phần 1-3

Sau khi làm chứng buộc tội trùm mafia, tay xã hội đen đã giải nghệ Frank Tagliano tham gia chương trình bảo vệ nhân chứng và yêu cầu được đến Na Uy.