1982

Đứa Trẻ Đường Phố HD

Đứa Trẻ Đường Phố

Cô bé mồ côi Annie sống trong một cơ sở do cô Hannigan xấu tính điều hành, Annie tin rằng cha mẹ cô đã bỏ rơi cô ở đó do nhầm lẫn. Khi một người ...
Quỷ Họa Phù HD

Quỷ Họa Phù

Trước cảnh cha bị sát hại do đã vạch trần trò tham ô của viên quan Gia Cát Sâm, Chu Bằng buộc phải nhập hội cùng người anh em họ Bảo Đô và Trương ...