SD
2131 lượt xem Download

Vũ Điệu Đam Mê (2016)

High Strung

2016 Romania, USA 96 min English

Đạo diễn

Michael Damian

Diễn viên

Keenan Kampa, Nicholas Galitzine, Sonoya Mizuno, Jane Seymour

Nội dung

A violin player and a ballet dancer both struggling to fit into the worlds that they have chosen team up and enter a competition that combines both their skills.

https://thuvienhd.xyz

Hình ảnh

Thông tin chi tiết

  • IMDB Code: 3451230
  • Director: Michael Damian
  • Actors: Keenan Kampa, Nicholas Galitzine, Sonoya Mizuno, Jane Seymour
  • Writer: Janeen Damian, Michael Damian
  • Year: 2016
  • IMDB rating: 6.4/10 (theo IMDb)
  • Country: Romania, USA
  • Language: English

Để lại ý kiến của bạn