HD
1128 lượt xem Download

Viên Ngọc Thần: Chuyện Về Bọ Rùa và Mèo Mun (2023)

Miraculous: Ladybug & Cat Noir, the Movie

2023 France English

Nội dung

Ordinary teenager Marinette’s life in Paris goes superhuman when she becomes Ladybug. Bestowed with magical powers of creation, Ladybug must unite with her opposite, Cat Noir, to save Paris as a new villain unleashes chaos unto the city.

https://thuvienhd.xyz

Hình ảnh

Xếp hạng IMDb 6.1 10 Bình chọn

Thông tin chi tiết

Để lại ý kiến của bạn