SD
1932 lượt xem Download

Tướng Quân Ở Trên Ta Ở Dưới / Tướng Quân Tại Thượng (2017)

Oh My General

2017
33/60

Đạo diễn

Diễn viên

Đang cập nhật...

Nội dung

Dưới thời Tống Nhân Tông, con gái tướng quân Diệp Trung là Diệp Chiêu từ nhỏ thích cải trang làm con trai, võ nghệ siêu phàm, dũng khí hơn người. Năm 16 tuổi nàng được triều đình giao phó trách nhiệm trọng đại, xông pha chiến trận, giết vô số quân địch, uy vang khắp chốn. Bởi do Diệp Chiêu thống lĩnh quân Diệp gia giành được thắng lợi lớn, Hoàng Thượng phong cho Diệp Chiêu làm Thiên Hạ Binh Mã Đại tướng quân. Diệp Chiêu trước quần thần triều đình thú nhận mình là gái khiến cả triều đình bàng hoàng. Lưu Thái Hậu buông rèm nhiếp chính luôn e ngại sợ rằng Diệp Chiêu nắm binh quyền trong tay sẽ uy hiếp Hoàng quyền nên hạ chỉ lệnh Diệp Chiêu kết hôn cùng cháu ruột vô dụng của Hoàng Thượng là Nam Bình Vương Triệu Ngọc Cẩn.

https://thuvienhd.xyz

Hình ảnh

Thông tin chi tiết

Để lại ý kiến của bạn