HD
1175 lượt xem Download

Tứ Đại Môn Phái (1977)

Shaolin Plot

1977 Hong Kong Mandarin

Nội dung

Phim kể về âm mưu của Thái tử muốn chiếm đoạt bí kíp võ thuật của các môn phái đặc biệt là môn phái Thiếu Lâm ,Y đã dùng đủ mọi thủ đoạn để chiếm được ba cuốn Bí Kíp Của Thiếu Lâm nhưng cuối cùng thì cũng phải trả giá những gì mình đã gây ra trong Thiếu Lâm Tự và với các môn phái khác.

https://thuvienhd.xyz

Hình ảnh

Thông tin chi tiết

Để lại ý kiến của bạn