HD
950 lượt xem Download

Thôn Nguyệt Chào Đón Bạn | Trở Về Nhà (2019)

Back to Home

2019 Taiwan Cantonese, Chinese

Đạo diễn

Đang cập nhật...

Diễn viên

Đang cập nhật...

Nội dung

Tất Quốc Kiến và Nam Nguyệt Lễ là bạn thanh mai trúc mã từ thuở nhỏ, sau đó Tất Quốc Kiến rời khỏi thôn Nguyệt sang Canada sinh sống. Khi cả hai lớn lên, ông nội của Tất Quốc Kiến, cũng là thôn trưởng của Thôn Nguyệt qua đời. Trong di chúc, ông để lại tài sản của mình cho toàn bộ dân làng với điều kiện Tất Quốc Kiến và Nam Nguyệt Lễ phải kết hôn với nhau. Sau khi di chúc được công bố, cả hai bị dân làng bao vây, vì vậy Tất Quốc Kiến và Nam Nguyệt Lễ đành phải quyết định kết hôn với nhau để thực hiện di chúc.

https://thuvienhd.xyz

Hình ảnh

Thông tin chi tiết

Để lại ý kiến của bạn