HD
722 lượt xem Download

Thân Phận Con Người 2: Đường Đến Vĩnh Hằng (1959)

The Human Condition II: Road to Eternity

1959 Japan Japanese

Nội dung

Là lính nghĩa vụ trong quân đội Nhật Bản thời chiến, một người theo chủ nghĩa hòa bình đấu tranh để duy trì quyết tâm giữ lý tưởng của mình.

Thuvienhd.com

Hình ảnh

Thông tin chi tiết

Để lại ý kiến của bạn