HD
2068 lượt xem Download

Tây Hành Kỷ: Phần 4 (2022)

The Westward IV

2022 China Chinese

Nội dung

Tây Hành Kỷ Chi Trùng Sinh Thiên kể về Đại pháp sư Đường Tam Tạng cùng các đồ đệ đi đến bên kia để trả ngọn lửa sáng thế, bảo vệ thế giới. Trong phần này, Ngao Tuyết về đội, tiểu đội Tây Hành gặp phải trắc trở mới, thầy trò đồng lòng chống lại Cổ Long và yêu quái vực sâu.

Thuvienhd.com

Thông tin chi tiết

Để lại ý kiến của bạn