HD
2698 lượt xem Download

Tân Thần Bảng: Dương Tiễn (2022)

New Gods: Yang Jian

2022 China Mandarin

Đạo diễn

Diễn viên

Nội dung

Tân Thần Bảng: Dương Tiễn, Xin Shen Bang Yang Jian (2022) 1500 năm sau cuộc chiến phong thần, hạo kiếp của tam giới lại đến, nguy cơ tứ phía. Dương Tiễn trung thành bảo vệ bảng, trong lúc chiến đấu đã để mù con mắt thứ ba, bị thiên đình ruồng bỏ. Dương Tiễn chán nản, bất ngờ phát hiện bảng phong thần quan hệ mật thiết với người Dương gia. Phong thần bảng, Dương gia cùng thiên hạ chúng sinh, Dương Tiễn sẽ lựa chọn thế nào?

Thuvienhd.com

Hình ảnh

Thông tin chi tiết

Để lại ý kiến của bạn