SD
2407 lượt xem Download

Đạo diễn

Jay Oliva

Diễn viên

Stuart Allan, Troy Baker, Kevin Conroy, Trevor Devall, Robin Atkin Downes, Griffin Gluck, Grey DeLisle, Sean Maher, David McCallum, Jason O'Mara, Peter Onorati, Andrea Romano, Jeremy Sisto, 'Weird Al' Yankovic

Nội dung

Trong lúc vật lộn để thích nghi với cái luật ‘Không được giết người’ của Batman, Damian Wayne nhận ra định mệnh của mình được che dấu đằng sau một tổ chức bí mật có tên ‘Hội Đồng Cú Vọ’.

https://thuvienhd.xyz

Hình ảnh

Thông tin chi tiết

  • IMDB rating: 7.1
  • Country: USA
  • Year: 2015
  • Language: English
  • Writer: Bob Kane , J.M. DeMatteis, Scott Snyder , Greg Capullo , Jonathan Glapion , Peter Tomasi , Patrick Gleason , Mick Gray , Marv Wolfman , George Pérez , Scott Snyder , Greg Capullo
  • Director: Jay Oliva
  • Actors: Stuart Allan, Troy Baker, Kevin Conroy, Trevor Devall, Robin Atkin Downes, Griffin Gluck, Grey DeLisle, Sean Maher, David McCallum, Jason O'Mara, Peter Onorati, Andrea Romano, Jeremy Sisto, 'Weird Al' Yankovic
  • IMDB Code: 4324274

Để lại ý kiến của bạn