SD
1548 lượt xem Download

Lạc Giữa Bầy Xác Sống (2018)

Lost In Apocalypse

2018 China 90 min Mandarin

Đạo diễn

Sky Wang

Diễn viên

Martin Yang, Mingyi Yang, E'Naan Zhang, Ray Wang, Fengzhu Jia, Qianhua Chen, Simpson Tang, Man Yang, Caesar Zhang, Senchen Tang, Zhenghong Li, Yi Zhang, Cheng Liu, Hao Liu, Yue Bai

Nội dung

Một nhóm người tại khách sạn bất ngờ bị một binh đoàn xác sống tấn công. Hễ người nào bị chúng cắn phải thì lập tức sẽ trở thành xác sống. Cơ hội duy nhất cho họ là phải rời khỏi được khách sạn và đến căn cứ địa Lam Sơn để cầu cứu. Thế nhưng, việc thoát thân không hề dễ dàng và nhiều người phải hy sinh.

https://thuvienhd.xyz

Hình ảnh

Thông tin chi tiết

  • IMDB rating: 6.6
  • Country: China
  • Year: 2018
  • Language: Mandarin
  • Writer: Sky Wang , Baiying Wu , Ruibo Cao , Fei'er Zhao
  • Director: Sky Wang
  • Actors: Martin Yang, Mingyi Yang, E'Naan Zhang, Ray Wang, Fengzhu Jia, Qianhua Chen, Simpson Tang, Man Yang, Caesar Zhang, Senchen Tang, Zhenghong Li, Yi Zhang, Cheng Liu, Hao Liu, Yue Bai
  • IMDB Code: 7611326

Để lại ý kiến của bạn