HD
728 lượt xem Download

Khổng Minh Tiệc Tùng (2022)

Paripi Koumei | Ya Boy Kongming

2022 Japan Japanese

Nội dung

The music industry becomes a battlefield when ancient strategist Kongming is transported to modern Japan. He’ll use military tactics to turn his new friend Eiko into a music star, and together they’ll take Shibuya by storm.

https://thuvienhd.xyz

Hình ảnh

Xếp hạng IMDb 7.6 10 Bình chọn

Thông tin chi tiết

Để lại ý kiến của bạn