HD
697 lượt xem Download

Nội dung

Giữa bối cảnh căng thẳng vào những năm 1980 ở Ấn Độ, ba người bạn có tín ngưỡng khác nhau hợp sức trong nỗ lực cao cả nhưng nguy hiểm để cứu hàng trăm người ở thị trấn.

https://thuvienhd.xyz

Hình ảnh

Thông tin chi tiết

Để lại ý kiến của bạn