HD
3755 lượt xem Download

Hỏa Phụng Liêu Nguyên (2023)

The Ravages of Time

2023 China Mandarin

Nội dung

Phim được chuyển thể từ một bộ truyện tranh của tác giả Trần Mưu lấy bối cảnh thời kỳ cuối nhà Hán đến Tam Quốc diễn nghĩa. Điểm đặc biệt ở đây là nhân vật trung tâm của truyện không phải là Tào Tháo, Lưu Bị hay Tôn Quyền theo truyền thống mà là Tư Mã Ý và Triệu Vân.

https://thuvienhd.xyz

Hình ảnh

Thông tin chi tiết

Để lại ý kiến của bạn