SD
2475 lượt xem Download

Godzilla: Đế Vương Bất Tử (1956)

Godzilla, King of the Monsters!

1956 USA, Japan 80 min English, Japanese

Nội dung

A 400-foot (122-meter) dinosaur-like beast, awoken from undersea hibernation off the Japanese coast by atomic-bomb testing, attacks Tokyo.

Thuvienhd.com

Hình ảnh

Xếp hạng IMDb 6.6 Bình chọn

Thông tin chi tiết

Để lại ý kiến của bạn