SD
1494 lượt xem Download

Giao Thoa Thời Gian: Phần 1 (2018–)

The Crossing: Season 1

2018– USA 42 min English
2/11

Đạo diễn

Đang cập nhật...

Diễn viên

Steve Zahn, Natalie Martinez, Sandrine Holt, Tommy Bastow, Rob Campbell, Rick Gomez, Marcuis Harris, Grant Harvey, Jay Karnes, Simone Kessell, Kelley Missal, Luc Roderique, Bailey Skodje, Luke Camilleri, Alison Wandzura, Christian Michael Cooper, Ryan McDonell

Nội dung

The Crossing 2018: nói về một nhóm người đến từ một quốc gia bị tàn phá bởi chiến tranh, tìm kiếm nơi tị nạn ở một thị trấn đánh cá nhỏ ở Bờ Đông nước Mỹ. Họ chính là những ngưỡi Mỹ ở thời điểm hiện tại và đang cố gắng chạy trốn khỏi những cuộc chiến sẽ xảy ra trong vòng 250 năm tới. Jude Miller, cảnh sát trưởng địa phương với một quá khứ rắc rối, Emma Peralta, một nhân viên liên bang, và Rae, một người mẹ tìm kiếm con gái tị nạn của cô, cuộc tìm kiếm dần dần dẫn điến những bí ẩn to lên bên trong câu chuyện.

Thuvienhd.com

Hình ảnh

Thông tin chi tiết

  • IMDB rating: 7.5
  • Country: USA
  • Year: 2018–
  • Language: English
  • Writer: Dan Dworkin
  • Actors: Steve Zahn, Natalie Martinez, Sandrine Holt, Tommy Bastow, Rob Campbell, Rick Gomez, Marcuis Harris, Grant Harvey, Jay Karnes, Simone Kessell, Kelley Missal, Luc Roderique, Bailey Skodje, Luke Camilleri, Alison Wandzura, Christian Michael Cooper, Ryan McDonell
  • IMDB Code: 6461824

Để lại ý kiến của bạn