HD
630 lượt xem Download

Độc Thủ Quyền Vương (1972)

One-Armed Boxer

1972 Taiwan 1h 33min Mandarin

Nội dung

Du Thiên Long,một môn sinh xuất sắc của Chính Đức võ quán đang ăn trong quán gặp bọn Thiết Câu Môn cướp giật giữa ban ngày. Hai bên sau đó hẹn ra sau núi có trận quyết đấu. Bọn Thiết câu Môn thua trận này về báo láo lại sư phu là Thiết lão Lục họ bị bọn Chính Đức hiếp đáp và bia chuyện là Thiên Long sẽ dạy cho ông một bài học. Tức giận, họ kéo nhau đến Chính Dức võ quán đòi giao người.. Sư phụ Thiên Long là Hàn Thối đã phạt Thiên Long bị đánh 3 trượng dâng hương đường 3 ngày nhưng Thiết Lão lục nhât quyết đòi người khiến 2 bên phải đánh nhau một trận ác liệt và Thiết lão lục dù lén dùng ám khi vẫn bị trọng thương ở chân chạy về nhưng vẫn nói trả thù làm thây nằm chật đất.. Thiết lão lục lên kế hoạch trả thù …

https://thuvienhd.xyz

Hình ảnh

Thông tin chi tiết

Để lại ý kiến của bạn