SD
2305 lượt xem Download

Cái Chết Của Những Cô Gái (2014)

Dead Girls

2014 USA 91 min English

Đạo diễn

Neal Fischer , Del Harvey

Diễn viên

Jessica Oberhausen, Joseph Luis Caballero, Rebecca Mullins, Aubrey Joyce Tunnell, Nick Cardiff, Matty Robinson, Craig Sunderlin, Mia Doran, Madalyn Mattsey, Ali Hadley, Sam Steveson, Andrew Jacob DeHart, Jax Turyna, Jennifer Lenius, Brian Rooney

Nội dung

Three stories of abused and forsaken girls who return from the dead to take their revenge.

Thuvienhd.com

Hình ảnh

Thông tin chi tiết

  • IMDB Code: 3560546
  • Director: Neal Fischer , Del Harvey
  • Actors: Jessica Oberhausen, Joseph Luis Caballero, Rebecca Mullins, Aubrey Joyce Tunnell, Nick Cardiff, Matty Robinson, Craig Sunderlin, Mia Doran, Madalyn Mattsey, Ali Hadley, Sam Steveson, Andrew Jacob DeHart, Jax Turyna, Jennifer Lenius, Brian Rooney
  • Writer: Neal Fischer, Neal Fischer , Del Harvey , Drake Linder, Drake Linder , Del Lowry, David Nevarez, David Nevarez
  • Year: 2014
  • IMDB rating: 3.6
  • Country: USA
  • Language: English

Để lại ý kiến của bạn