2014–2017

Những Người Sống Sót: Phần 3 HD

Những Người Sống Sót: Phần 3

Một sự kiện bí ẩn không thể giải thích làm biến mất đến 2% dân số thế giới. Khoảng 3 năm sau sự kiện đó, cư dân của 1 thị trấn nhỏ ở Mĩ đang cố ...
Những Người Sống Sót: Phần 1 HD

Những Người Sống Sót: Phần 1

Một sự kiện bí ẩn không thể giải thích làm biến mất đến 2% dân số thế giới. Khoảng 3 năm sau sự kiện đó, cư dân của 1 thị trấn nhỏ ở Mĩ đang cố ...