2012–2014

Lilyhammer: Phần 1-3 HD

Lilyhammer: Phần 1-3

Sau khi làm chứng buộc tội trùm mafia, tay xã hội đen đã giải nghệ Frank Tagliano tham gia chương trình bảo vệ nhân chứng và yêu cầu được đến Na Uy.