2012–2013

Bậc Thầy Pháp Thuật HD
LT

Bậc Thầy Pháp Thuật

Jeon Woo Chi là một ạo sĩ cấp cao của Yuldo, anh đến Joseon để trả thù nhưng dưới thân phận của Lee Chi. Và ngoài việc trả thù, anh còn muốn tìm ...