2009–2010

Khuyển Dạ Xoa: Hồi Cuối HD

Khuyển Dạ Xoa: Hồi Cuối

Câu chuyện của InuYasha gần gũi nhưng không phải trước khi tìm thấy Naraku và Viên ngọc thiêng, và đối mặt với kẻ thù mới và những nguy hiểm mới.