2008–2014

Thuần Huyết: Phần 4 HD

Thuần Huyết: Phần 4

True Blood với cốt truyện na ná như Twilight, xoay quanh chuyện tình giữa cô phục vụ quán bar có năng lực thông linh Sookie Stackhouse và chàng ...
Thuần Huyết: Phần 1 HD

Thuần Huyết: Phần 1

True Blood với cốt truyện na ná như Twilight, xoay quanh chuyện tình giữa cô phục vụ quán bar có năng lực thông linh Sookie Stackhouse và chàng ...
Thuần Huyết: Phần 7 HD

Thuần Huyết: Phần 7

True Blood với cốt truyện na ná như Twilight, xoay quanh chuyện tình giữa cô phục vụ quán bar có năng lực thông linh Sookie Stackhouse và chàng ...
Thuần Huyết: Phần 6 HD

Thuần Huyết: Phần 6

True Blood với cốt truyện na ná như Twilight, xoay quanh chuyện tình giữa cô phục vụ quán bar có năng lực thông linh Sookie Stackhouse và chàng ...
Thuần Huyết: Phần 1-7 HD

Thuần Huyết: Phần 1-7

Phim Thuần Huyết Phần 1 – True Blood với cốt truyện na ná như Twilight, xoay quanh chuyện tình giữa cô phục vụ quán bar có năng lực thông ...