2007–2014

Dân Chơi Cali: Phần 1-7 HD

Dân Chơi Cali: Phần 1-7

Câu chuyện trong Californication xoay quanh cuộc sống của Hank Moody, một nhà văn viết tiểu thuyết có nhiều rắc rối chuyển tới LA, cùng với mối ...