2006–2010

Những Người Hùng: Phần 1-4 HD

Những Người Hùng: Phần 1-4

Heroes kể về những người bình thường bỗng nhiên phát hiện mình có năng lực siêu nhiên, mỗi câu chuyện là về những tình cảnh khác nhau, người thì ...