2005–2013

Chuyện Văn Phòng: Phần 1 HD

Chuyện Văn Phòng: Phần 1

Bộ phim với những câu chuyện văn phòng đầy màu sắc: Vui vui – buồn – hỉ – nộ – ái – ố – ganh ghét – mưu ...