2004–2012

Bác Sĩ House Phần 7 HD

Bác Sĩ House Phần 7

Mùa thứ bảy của House trở lại, trong phần này House và Cuddy cố gắng làm cho một mối quan hệ thực sự hoạt động và đối mặt với câu hỏi liệu mối ...