2001–2005

Star Trek: Enterprise HD

Star Trek: Enterprise

2001–2005

Star Trek: Enterprise

Thuyền trưởng Archer cùng phi hành đoàn thám hiểm không gian, khám phá công nghệ tiên tiến của con người và gặp các chủng tộc mới trong phần tiền ...