2000–2007

Những Cô Nàng Gilmore: Phần 1-7 HD

Những Cô Nàng Gilmore: Phần 1-7

Bà mẹ đơn thân cực kỳ độc lập Lorelai nuôi dạy cô con gái Rory thần đồng, sắp vào học Ivy League giữa những lời bàn ra tán vào không ngớt.