2000–2006

Malcolm Lém Lỉnh HD

Malcolm Lém Lỉnh

2000–2006

Malcolm Lém Lỉnh

Một câu chuyện gia đình, 2 vợ chồng Hal và Lois có với nhau… 5 đứa con trai. Cuộc sống thường nhật, những va chạm xã hội và quan trọng nhất ...