1994–1998

Thế Giới Bí Mật Của Alex Mack SD
4/13

Thế Giới Bí Mật Của Alex Mack

Ngày đầu tiên vào trung học, Alex Mack suýt bị một chiếc xe vận chuyển tông phải, khiến người cô bé bị phun ướt nhẹp một thứ hóa chất kỳ lạ. Từ ...