1993

Đoàn Tàu Tử Thần HD

Đoàn Tàu Tử Thần

Một nhà khoa học người Đức được giúp sức từ một cựu tướng quân Soviet đã xây dựng xong một vũ khí hạt nhân và đang được một tay lính đánh thuê ...