1990–1991

Tia Chớp SD

Tia Chớp

1990–1991

Tia Chớp

Bộ phim dựa trên nhân vật của DC Comics, xoay quanh Barry Allen, Speedster đầu tiên của DC Comics lấy được sức mạnh từ Speed Force, một trong ...