1951

Ngày Trái Đất Ngừng Quay HD

Ngày Trái Đất Ngừng Quay

Bộ phim bắt đầu từ việc tiến sĩ Helen Benson được triệu tập đến một cơ sở quân sự với một số nhà khoa học khác khi một tàu vũ trụ ngoài hành tinh ...