1941

Chim Ưng Malta HD

Chim Ưng Malta

Một thám tử tư đảm nhận một vụ án liên quan đến anh ta với ba tên tội phạm lập dị, một cô nàng nói dối tuyệt đẹp…