1930

Sông Đông Êm Đềm HD

Sông Đông Êm Đềm

“Sông Đông êm đềm” (Тихий Дон) của nhà văn Mikhail Sholokhov đã được tặng giải Nobel Văn học vào năm 1965. Với hơn 100 nhân ...