Thúy Nga Paris by Night 132: Xuân Với Đời Sống Mới 2022

Chu Tieu February 14, 2022 5598 Lượt xem

Paris By Night 132 – Xuân Với Đời Sống Mới là chương trình Paris By Night thứ 141 (tính cả các chương trình số đặc biệt) do trung tâm Thúy Nga thực hiện và phát hành. Đây cũng là chương trình chủ đề xuân thứ 9 trong series các chương trình Paris By Night.

Để lại ý kiến của bạn