Cha Cha Cha Hà Thanh Xuân Live Show (2014)

Hân February 4, 2015 954 Lượt xem

1. Liên Khúc: Nào Biết Nào Hay, Hãy Vui Đêm Nay – Hà Thanh Xuân
2. Tình Đâu Dễ Quên – Hà Thanh Xuân
3. Tình Là Sợi Tơ – Hà Thanh Xuân, Quốc Khanh
4. Cuối Tuần Bên Anh – Hà Thanh Xuân
5. Hẹn Em Sao Không Đến – Hà Thanh Xuân
6. Cô Bé U Sầu – Hà Thanh Xuân
7. Bé Yêu – Hà Thanh Xuân, Đoàn Phi
8. Nắng Xanh – Hà Thanh Xuân
9. Liên Khúc: Ngựa Hoang – Hà Thanh Xuân, Đan Nguyên
10. Cố Quên – Hà Thanh Xuân
11. Thiên Đàn Ái Ân – Hà Thanh Xuân, Huỳnh Phi Tiễn
12. Khúc Hát Yêu Đời – Hà Thanh Xuân, Đoàn Phi
13. Hôn Em Nồng Nàng – Hà Thanh Xuân
14. Đắm Say Chachacha – Hà Thanh Xuân

Để lại ý kiến của bạn