Bộ Sưu Tập

Vô Thường Guitar Collection

Vô Thường Guitar Collection

Cố nhạc sĩ Vô Thường là một người Ninh Thuận, rất quen thuộc với giới trẻ trước năm 1975. Có lẽ hầu hết ai ở Phan Rang cũng biết đến ông Bảy Rìu ...