Brandon Trost

Dưa Chuột Muối Kiểu Mỹ HD

Dưa Chuột Muối Kiểu Mỹ

Herschel Greenbaums là một người Do Thái làm nghề đào rãnh. Do nạn diệt chủng nên ông đến Mỹ và làm nghề muối dưa. Tuy nhiên từ một tai nạn hiếm ...