Brad Anderson

Cuộc Giải Cứu SD

Cuộc Giải Cứu

Phim Giải Cứu Được “nhào nặn” dưới bàn tay của đạo diễn tài năng Tony Gilroy, người được biết đến rộng rãi qua series phim hành động nổi tiếng ...