Bowie Lau

Trại Đoạt Hồn HD
TM

Trại Đoạt Hồn

Một nhóm thanh thiếu niên đang cắm trại trên một hòn đảo vắng vẻ thấy cuộc sống của họ đang gặp nguy hiểm khi một gia đình tâm thần sống ở đó đến ...