Bob Rafelson

Năm Bản Nhạc Dễ HD

Năm Bản Nhạc Dễ

Five Easy Pieces (Năm Bản Nhạc Dễ) là một bộ phim tâm lý Mỹ năm 1970, kịch bản của Carole Eastman và Bob Rafelson, và được đạo diễn bởi Rafelson. ...