Björn Freiberg

Mã Nguồn Tỉ Đô HD

Mã Nguồn Tỉ Đô

Những năm 90 ở Berlin, một nghệ sĩ và một hacker nảy ra cách mới để nhìn thế giới. Nhiều năm sau, họ hội ngộ để kiện Google vi phạm quyền ...