Benjamin Cavell

Biệt Đội Đặc Nhiệm: Phần 5 HD

Biệt Đội Đặc Nhiệm: Phần 5

Bộ phim quân sự kể về cuộc sống chuyên nghiệp và cá nhân của đơn vị SEALs ưu tú nhất khi họ huấn luyện, lên kế hoạch và thực hiện các nhiệm vụ ...