Ben Hernandez Bray

Kẻ Đeo Mặt Nạ HD

Kẻ Đeo Mặt Nạ

Khi L.A.P.D. Thám tử Diego Hernandez được chỉ định một vụ án tạo dựng sự nghiệp điều tra một băng đảng độc ác, anh ta phát hiện ra mối liên hệ ...