Axelle Carolyn

The Manor SD

The Manor

2021

The Manor

Sau khi bị đột quỵ nhẹ, Judith Albright miễn cưỡng chuyển đến một viện dưỡng lão, nơi cô bị tin rằng một thế lực siêu nhiên đang giết người dân.