Atul Sabharwal

Aurangzeb SD

Aurangzeb

2013

Aurangzeb

Aurangzeb nói về một cảnh sát ngầm xâm nhập vào một gia đình xã hội đen để điều tra. Nhưng mọi điều lại không thuận lợi như anh nghĩ khi anh gặp ...